Verslag

7de Binnenschippertochten

2017-07-31 10:03 door Kadee

7de Binnenschippertochten op zaterdag 29 juli.

Zoals gebruikelijk kwamen op woensdag 26 juli een 6-tal welwillende leden samen aan ons lokaal in het Breeven voor de afpijling van onze Binnenschippertochten. De weergoden waren ons gunstig gezind, er stond een stevige bries maar het bleef tenminste droog. In Hingene splitsten we ons op voor de verschillende afstanden zodat we nagenoeg gelijktijdig klaar waren.

Het Noordelijk eiland was afgesloten door Natuur en Bos in samenspraak met Zeekanaal omdat er een familie Lepelaars aan het nestelen zou zijn. Voor 1 november werd het niet meer opengesteld. Dat kwam natuurlijk slecht uit omdat ons parcours zoals ieder jaar al gemaakt was. Een alternatieve lus werd gevonden in Hingene en ook zo afgepijld. Intussen lieten we niets onverlet en werd er contact opgenomen met Natuur en Bos. Uiteindelijk zijn ze gezwicht voor het argument dat het broedseizoen al lang achter de rug was en er geen jongen meer zouden uit voortkomen. Op donderdag 27 juli werd dan het Noordelijk eiland terug vrijgegeven en konden we de extra lus afpijlen.

Intussen werd ons al gemeld dat er pijlen verdwenen waren op de kouter tussen Wintam en Hingene. Een bezoek aldaar bracht aan het licht dat vandalen een maïsveld danig beschadigd hadden, door er een gang in te hakken en in het midden een grote open plek te creëren en de maïs daar te vertrappelen. Daar werden ook onze pijlen teruggevonden. De politie is e.e.a. komen vaststellen en heeft proces verbaal opgesteld.

Dit alles bracht natuurlijk extra werk met zich mee. Gelukkig waren de verantwoordelijke parcoursmeesters bereid alles weer opnieuw keurig in orde te brengen. Toch waren er zaterdag opnieuw problemen met pijlen die afgenomen werden kort na de startplaats. ’s Morgens was alles nog in orde en plots waren er 2 pijlen weggenomen en in een doorgang gegooid. Kinderen kunnen het niet geweest zijn, daarvoor hingen ze te hoog. Hoe komt het toch dat we steeds in Wintam dergelijke problemen hebben? Wie in Wintam stoort er zich aan dat Kadee hier een wandeling organiseert? We doen er nochtans alles aan om de overlast tot een minimum te beperken, er wordt niet meer in de straten geparkeerd, we krijgen daarvoor een weide als parking van de familie Spiessens, waarvoor onze hartelijke dank. Het weer zat ons ook op zaterdag mee, niettegenstaande Sabine Hagedoorn de laatste dagen regen voorspeld had bleef het de ganse dag droog. Niets is zo belangrijk dan het weer voor een goede opkomst, dat weet iedere wandelclub. Toch denken we dat er een aantal wandelaars niet zijn komen opdagen omwille van de voorspellingen. Waarschijnlijk had Sabine toch gedeeltelijk gelijk want aan de kust en in het Brugse Ommeland regende het. Dat wist een van onze deelnemers te vertellen die vandaar afkomstig was.

We moesten ’s morgens nog wel 3 echte ezels vangen op de parking maar dat mocht de pret niet drukken. Het inschrijven verliep vlot en om 10 uur waren er al 550 deelnemers. Dat zag er goed uit en inderdaad, om 15 uur mochten we 1006 deelnemers noteren. De weide stond nagenoeg gans vol met wagens. We oogsten veel lof over het parcours en de organisatie. Dat mocht ook wel na al de inspanningen die we ons getroost hadden. De koude drank was overal koud en de warme drank was in overvloed aanwezig. We hebben het bij meerdere organisaties al anders geweten. Misschien verwennen we onze wandelaars wel teveel en willen ze niet in een ruime zaal zitten maar liever opeengepakt in een oude schuur. Je hebt er het raden naar.

Bedankt iedereen voor de opkomst en bedankt ook medewerkers voor de geleverde inspanningen. Jullie leveren fantastisch werk.

Ga terug