Wandelclub Kadee > Over ons > Historiek

Historiek

Wandelclub Kadee is, zoals vele hobbyclubs destijds, ontstaan op 17 november 1968 in de schoot van het toenmalige "Jeugdhuis Kadee".

De wandelclub werd opgestart onder impuls van Luc & Monique De Rijck , in wandelmiddens geen onbekenden. Jammer genoeg is Luc in mei 2014 op 72 jarige leeftijd overleden.

De grote doorbraak kwam er al snel, toen Luc, samen met enkele andere Kadeeërs, deelnam aan de "Marche du Souvenir" in Vielsalm en aan de "Vierdaagse van Nijmegen". Daar verkondigden zij dat er door Kadee "Oktobermarsen" zouden georganiseerd worden.

In het kader van de toenmalige actie:"Jeugd & Leger", kreeg Kadee op deze eerste wandeltocht zelfs logistieke steun van het leger. De Oktobermarsen kenden ook al onmiddellijk succes, meer dan 600 wandelaars werden die dag ingeschreven, waaronder natuurlijk veel militairen van over gans België.

Het jaar daarop werd besloten in clubverband een wandeltocht te organiseren, ter voorbereiding op de 4-daagse van Nijmegen. Omdat er echter zo veel deelnemers waren, groeiden de "Paastochten" ook al direct uit tot een echte manifestatie.

Wie aan Kadee denkt, denkt automatisch aan de "Dodentocht", beiden hebben dezelfde vader. Onder impuls van opnieuw Luc De Rijck werd in 1970 het initiatief genomen om iets speciaals te organiseren. Waarom geen 100 km tocht? Zoiets bestond in die tijd nog niet.

Al in 1973 besloot Kadee zich aan te sluiten, bij de toen één jaar eerder opgerichte "West- en Oost-Vlaamse Wandelsportbond". De naam van deze federatie werd in 1993 gewijzigd in "Vlaamse Wandel en Jogging Liga" en nog later in het huidige Aktivia. Het toenmalige "Jeugdhuis Kadee" kreeg het nummer 018 toegekend.

Door de snelle groei van de "Dodentocht" is deze vanaf begin van de jaren 80 een eigen koers gaan varen. Een definitieve scheiding kwam er in 1993 toen "De Dodentocht" bij dezelfde federatie ingeschreven werd onder het nummer 310.

Eind 2006 is de naam "Jeugdhuis Kadee" gewijzigd in "Wandelclub Kadee".

Nog jarenlang heeft Wandelclub Kadee, op vraag van het Dodentocht comité, de Mini-Dodentochten georganiseerd. Wegens plaatsgebrek in de tent is hier vanaf 2011 jammer genoeg een eind aan gekomen.

Het clublokaal was tot eind 2014 ondergebracht bij "Het Huis van Oostenrijk" in de Stationstraat 37 te Bornem, ook bekend onder de naam zaal "Victory". Jarenlang was dit ook de vertrekzaal voor de Paastochten en de Oktobermarsen. Vanaf 2011 wordt er vertrokken vanuit de Polyvalente zaal in het CC Ter Dilft aan de Sint-Amandsesteenweg.

In maart 2014 is wandelclub Kadee, die tot dan een feitelijke vereniging was, overgegaan naar een vzw. Omdat een vzw een rechtspersoonlijkheid is, biedt dit qua aansprakelijkheid ingeval van calamiteiten meer zekerheid voor de leden. De volledige naam is: Wandelclub Kadee Bornem vzw.

Vanaf 2015 hebben wij een clublokaal in het Breeven met adres Barelstraat 111A te Bornem. In hetzelfde gebouw zijn ook Kadee Dodentocht, Jeugdhuis Kadee en Volleybalclub Kadee ondergebracht. Alle organisaties met de naam Kadee bevinden zich nu onder één dak en dit leidt tot een vruchtbare samenwerking.

Vanaf 1 januari 2016 is er een fusie tussen de 3 vlaamse federaties, Aktivia, VWF en VVRS vormen dan samen Wandelsport Vlaanderen. Wandelclub Kadee Bornem vzw heeft als clubnummer 1018.